مرداد, ۱۳۹۷ | دانلود موزیک ویدئو،فیلم و آهنگ


تبلیغات


رفیق…

 

تمام ما انسان‌ها در زندگیمان،
باید یک نفر را داشته باشیم...
«یک رفیق»

نه از آن رفیق‌هایی که فصلی‌اند...
یک روز هستند و یک عمر نه...
نه از آن رفیق‌هایی که وقتی زندگی‌ات بهار است کنارت هستند
و‌ در زمستان زندگی تنهایت می‌‌گذارند...
نه از آن رفیق‌هایی که فقط وقتی زندگیشان تاریک می‌شود به سراغتان می‌آیند
و وقتی زندگیشان پر نور است فراموشتان‌ می‌کنند...
نه منظورم این رفیق‌ها نیستند...

رفیق‌هایی را می‌گویم که اگر از آسمان سنگ هم ببارد چتر هستند...
خنده‌هایت را دوست دارند و در روزهای سخت می‌توانی بدون هیچ توضیحی در آغوششان اشک بریزی...
آن‌هایی که بدون قضاوت و‌ سرزنش کنارت می‌مانند تا روزهای سخت بگذرد...
رفیق‌هایی که بودنشان همیشگی‌ست حتی اگر بعضی از روزها تو همان آدم همیشه نباشی...
رفیق‌هایی که تو را بلدند و کنارشان خودت هستی، با تمام خوبی‌ها و بدی‌هایت...

بگذارید همه چیز در دنیا نا عادلانه تقسیم شود، اما هر آدمی باید یک نفر را داشته باشد...
یک رفیق.#حسین_حائریان

 

 

 

==>> مشاهده رفیق… . . .

 

برچسب ها :

چشم چشمه خورشید

« زائران درگهت را بر در خلد برین
  میدهند آواز طبتم فدخلوها خالدین »
 
منیکه روز و شب هر دم ترا کنم تمجید
  خوشم زآمدنت ای عزیز مصر امیّد
 
کنار جوی نشستم بعشق حضرت دوست
  دمید صبح سعادت چو قامتت را دید

بگفتمش که رضا قبله گاه عرفان است
امام هشتم و احمد ورا نمود تأیید
 
تو نور چشم بتولی و قبله هفتم
  تو  نوگلی زگلستان و گلشن توحید
 
قسم بخاک خراسان که راه خلد برین
  زکوی او بود و نور حق زآن تابید
 
طبیب درد و حکیم و دوا توئی جانا
  امید ما و  منی چشم چشمه خورشید
 
قسم بجان جهان و جهان جان ای دوست
  نگاه کوی تو بهتر بود ز صد ناهید
 
نما ترحمی یا ربّ، از ره اخلاص
  شود؟ بار دگر یک گلی زرویش چید 

تو چلچراغ وجودی بکشور ایران
  (شبر) زخاک سرکوی تو شفا طلبید
 

سیّد حسن حوائجی 
    شبر همدانی 

 

==>> مشاهده چشم چشمه خورشید . . .

 

برچسب ها :

چشم چشمه خورشید

« زائران درگهت را بر در خلد برین
  میدهند آواز طبتم فدخلوها خالدین »
 
منیکه روز و شب هر دم ترا کنم تمجید
  خوشم زآمدنت ای عزیز مصر امیّد
 
کنار جوی نشستم بعشق حضرت دوست
  دمید صبح سعادت چو قامتت را دید

بگفتمش که رضا قبله گاه عرفان است
امام هشتم و احمد ورا نمود تأیید
 
تو نور چشم بتولی و قبله هفتم
  تو  نوگلی زگلستان و گلشن توحید
 
قسم بخاک خراسان که راه خلد برین
  زکوی او بود و نور حق زآن تابید
 
طبیب درد و حکیم و دوا توئی جانا
  امید ما و  منی چشم چشمه خورشید
 
قسم بجان جهان و جهان جان ای دوست
  نگاه کوی تو بهتر بود ز صد ناهید
 
نما ترحمی یا ربّ، از ره اخلاص
  شود؟ بار دگر یک گلی زرویش چید 

تو چلچراغ وجودی بکشور ایران
  (شبر) زخاک سرکوی تو شفا طلبید
 

سیّد حسن حوائجی 
    شبر همدانی 

 

==>> مشاهده چشم چشمه خورشید . . .

 

برچسب ها :

چشم چشمه خورشید

« زائران درگهت را بر در خلد برین
  میدهند آواز طبتم Ù�دخلوها خالدین »
 
منیکه روز و شب هر دم ترا کنم تمجید
  خوشم زآمدنت ای عزیز مصر امیّد
 
کنار جوی نشستم بعشق حضرت دوست
  دمید صبح سعادت Ú†Ùˆ قامتت را دید

بگ�تمش که رضا قبله گاه عر�ان است
امام هشتم و احمد ورا نمود تأیید
 
تو نور چشم بتولی و قبله ه�تم
  تو  Ù†ÙˆÚ¯Ù„ÛŒ زگلستان Ùˆ گلشن توحید
 
قسم بخاک خراسان که راه خلد برین
  زکوی او بود Ùˆ نور حق زآن تابید
 
طبیب درد و حکیم و دوا توئی جانا
  امید ما Ùˆ  Ù…Ù†ÛŒ چشم چشمه خورشید
 
قسم بجان جهان و جهان جان ای دوست
  نگاه Ú©ÙˆÛŒ تو بهتر بود ز صد ناهید
 
نما ترحمی یا ربّ، از ره اخلاص
  شود؟ بار دگر یک Ú¯Ù„ÛŒ زرویش چید 

تو چلچراغ وجودی بکشور ایران
  (شبر) زخاک سرکوی تو Ø´Ù�ا طلبید
 

سیّد حسن حوائجی 
    شبر همدانی 

 

==>> مشاهده چشم چشمه خورشید . . .

 

برچسب ها :چشم چشمه خورشید

« زائران درگهت را بر در خلد برین
  میدهند آواز طبتم Ù�دخلوها خالدین »
 
منیکه روز و شب هر دم ترا کنم تمجید
  خوشم زآمدنت ای عزیز مصر امیّد
 
کنار جوی نشستم بعشق حضرت دوست
  دمید صبح سعادت Ú†Ùˆ قامتت را دید

بگ�تمش که رضا قبله گاه عر�ان است
امام هشتم و احمد ورا نمود تأیید
 
تو نور چشم بتولی و قبله ه�تم
  تو  Ù†ÙˆÚ¯Ù„ÛŒ زگلستان Ùˆ گلشن توحید
 
قسم بخاک خراسان که راه خلد برین
  زکوی او بود Ùˆ نور حق زآن تابید
 
طبیب درد و حکیم و دوا توئی جانا
  امید ما Ùˆ  Ù…Ù†ÛŒ چشم چشمه خورشید
 
قسم بجان جهان و جهان جان ای دوست
  نگاه Ú©ÙˆÛŒ تو بهتر بود ز صد ناهید
 
نما ترحمی یا ربّ، از ره اخلاص
  شود؟ بار دگر یک Ú¯Ù„ÛŒ زرویش چید 

تو چلچراغ وجودی بکشور ایران
  (شبر) زخاک سرکوی تو Ø´Ù�ا طلبید
 

سیّد حسن حوائجی 
    شبر همدانی 

 

==>> مشاهده چشم چشمه خورشید . . .

 

برچسب ها :

کلمه ای که کار آدم را به آخر می رساند

 حضرت آیت‌الله #بهجت قدس‌سره: 

کدام کلمه‌ایست که کار آدم را تا به آخر بسازد؟ 

آن کلمه همین است که بدانی که می‌بیند والسلام. 

در محضر او هستی. خیالات تو را هم می‌بیند، تا اینجا [این حد] محیط است به کل موجود، 

آهان، آن‌وقت می‌شود اصلا انسان دنبال معصیت برود؟ آیا می‌رود؟ 

پس اگر کسی بداند که خداوند می‌داند و آن به آن همه موجودات امکانیه را می‌بیند، تکوینا معصیت نمی‌کند، مثل غیر اختیاری.


 

==>> مشاهده کلمه ای که کار آدم را به آخر می رساند . . .

 

برچسب ها :

کلمه ای که کار آدم را به آخر می رساند

 حضرت آیت‌الله #بهجت قدس‌سره: 

کدام کلمه‌ایست که کار آدم را تا به آخر بسازد؟ 

آن کلمه همین است که بدانی که می‌بیند والسلام. 

در محضر او هستی. خیالات تو را هم می‌بیند، تا اینجا [این حد] محیط است به کل موجود، 

آهان، آن‌وقت می‌شود اصلا انسان دنبال معصیت برود؟ آیا می‌رود؟ 

پس اگر کسی بداند که خداوند می‌داند و آن به آن همه موجودات امکانیه را می‌بیند، تکوینا معصیت نمی‌کند، مثل غیر اختیاری.


 

==>> مشاهده کلمه ای که کار آدم را به آخر می رساند . . .

 

برچسب ها :

کلمه ای که کار آدم را به آخر می رساند

 Ø­Ø¶Ø±Øª آیت‌الله #بهجت قدس‌سره: 

کدام کلمه‌ایست Ú©Ù‡ کار آدم را تا به آخر بسازد؟ 

آن کلمه همین است Ú©Ù‡ بدانی Ú©Ù‡ می‌بیند والسلام. 

در محضر او هستی. خیالات تو را هم می‌بیند، تا اینجا [این حد] محیط است به Ú©Ù„ موجود، 

آهان، آن‌وقت می‌شود اصلا انسان دنبال معصیت برود؟ آیا می‌رود؟ 

پس اگر کسی بداند که خداوند می‌داند و آن به آن همه موجودات امکانیه را می‌بیند، تکوینا معصیت نمی‌کند، مثل غیر اختیاری.


 

==>> مشاهده کلمه ای Ú©Ù‡ کار آدم را به آخر Ù…ÛŒ رساند . . .

 

برچسب ها :


محصولات


کلمه ای که کار آدم را به آخر می رساند

 Ø­Ø¶Ø±Øª آیت‌الله #بهجت قدس‌سره: 

کدام کلمه‌ایست Ú©Ù‡ کار آدم را تا به آخر بسازد؟ 

آن کلمه همین است Ú©Ù‡ بدانی Ú©Ù‡ می‌بیند والسلام. 

در محضر او هستی. خیالات تو را هم می‌بیند، تا اینجا [این حد] محیط است به Ú©Ù„ موجود، 

آهان، آن‌وقت می‌شود اصلا انسان دنبال معصیت برود؟ آیا می‌رود؟ 

پس اگر کسی بداند که خداوند می‌داند و آن به آن همه موجودات امکانیه را می‌بیند، تکوینا معصیت نمی‌کند، مثل غیر اختیاری.


 

==>> مشاهده کلمه ای Ú©Ù‡ کار آدم را به آخر Ù…ÛŒ رساند . . .

 

برچسب ها :

کلمه ای که کار آدم را به آخر می رساند

 Ø­Ø¶Ø±Øª آیت‌الله #بهجت قدس‌سره: 

کدام کلمه‌ایست Ú©Ù‡ کار آدم را تا به آخر بسازد؟ 

آن کلمه همین است Ú©Ù‡ بدانی Ú©Ù‡ می‌بیند والسلام. 

در محضر او هستی. خیالات تو را هم می‌بیند، تا اینجا [این حد] محیط است به Ú©Ù„ موجود، 

آهان، آن‌وقت می‌شود اصلا انسان دنبال معصیت برود؟ آیا می‌رود؟ 

پس اگر کسی بداند که خداوند می‌داند و آن به آن همه موجودات امکانیه را می‌بیند، تکوینا معصیت نمی‌کند، مثل غیر اختیاری.


 

==>> مشاهده کلمه ای Ú©Ù‡ کار آدم را به آخر Ù…ÛŒ رساند . . .

 

برچسب ها :


محصولاتصفحه 1 از 3123