اردیبهشت, ۱۳۹۶ | دانلود موزیک ویدئو،فیلم و آهنگ


تبلیغات


فروش بیسیم

فروش بیسیم های مجاز تاکی واکی برای مصارف صنعتی ، ورزشی و کارگاهی

فروش بیسیم

فروش بیسیم

 

==>> مشاهده فروش بیسیم . . .

 

برچسب ها :

فروش بیسیم

فروش بیسیم های مجاز تاکی واکی برای مصارف صنعتی ، ورزشی و کارگاهی

فروش بیسیم

فروش بیسیم

 

==>> مشاهده فروش بیسیم . . .

 

برچسب ها :

�روش بیسیم

�روش بیسیم های مجاز تاکی واکی برای مصار� صنعتی ، ورزشی و کارگاهی

�روش بیسیم

�روش بیسیم

 

==>> مشاهده Ù�روش بیسیم . . .

 

برچسب ها :

�روش بیسیم

�روش بیسیم های مجاز تاکی واکی برای مصار� صنعتی ، ورزشی و کارگاهی

�روش بیسیم

�روش بیسیم

 

==>> مشاهده Ù�روش بیسیم . . .

 

برچسب ها :دوستی…

 

دِلــَــمـ مـ ـی خـواهـَـد ،

 

اَز دیـدِ بـعـضـی آدَمـ ـهـآ پـنـهـآن بــِـمـآنــَــمـ . . !!

 

آدَمـ ـهـآیـ ـی کـهـ مـُـدامـ تـویِ زنـدِگـیـَـتـ سـَـرکـ مـ ـی کـِشـنـد ،

 

وَ بـآ ژسـتـ ِ صـَمـیـمـیـَـتـ داشـتـهـ هـآیـَـتـ را مـ ـی شـمـآرَنـد ،

 

اِحـسـآسـآتــَـتـ را خـَـط کـِـشـی مـ ـی کـُـنـنـد ،

 

اِشـتـبـآهـآتــَـتـ را سـَـرزَنـِش مـ ـی کـُـنـنـد ،

 

بـهـ چـیـزهـآیـ ـی کـهـ خـُـود نـَـدارَنـد حـسـآدَتـ مـ ـی کـُـنـنـد ،

 

دَسـتـ مـ ـی گـُـذارنـد رویِ نقـطـهـ ضـعـفـ هـآیـَـتـ ،،

 

وَ آنـهـآ را بـزرگـ و بـزرگـ ـتـر مـ ـی کـُـنــنـد ،

 

وَ هـَـر کـآری کـهـ لـآزِمـ بـآشـَـد مـ ـی کـُـنـنـد

 

تـآ تــو را کـوچـَـکـ و بـ ـی رَنگـ و کـِـدِر نـشـآن دَهـنـد . .

 

ایـن آدمـ ـهـآ " آیـنـهـ " نـیـسـتـَـنـد ، " خـُـوردِهـ شـیـشـهـ اَنـد ". . {!!}

 

 

==>> مشاهده دوستی… . . .

 

برچسب ها :

عزیزم دوستت دارم ولی با ترس و پنهانی

 

 

عزیزم دوستت دارم ولی با ترس و پنهانی
که پنهان کردن یک عشق یعنی اوج ویرانی !
دلم رنج عجیبی می برد از دوری ات ، اما
نجابت می کند مانند بانو های ایرانی …
تحمل کردن این راز از من سخت و دشوار است
که روزی خسته خواهد شد دل از اندوه طولانی
غمت را می خورد هر شب دل نازک تر از شیشه
تو سنگی را نمی خواهی کنار شیشه بنشانی!
مرا باور کنی شاید به راه عشق برگردم
نه از این دست باورهای مردم در مسلمانی !
” عزیزم دوستت دارم ” غم این جمله را دیدی ؟!
تفاوت دارد این سیلاب با شب های بارانی ….

 

==>> مشاهده عزیزم دوستت دارم ولی با ترس و پنهانی . . .

 

برچسب ها :

ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮﺍﻡ،ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯾﻢ

 

ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮﺍﻡ،ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯾﻢ
ﺧﻮﺍﺏ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ
ﻟﺬﺕ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﮔﺮﻡ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ
ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﺪﻧﺖ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪﻫﻢ !

 

==>> مشاهده ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮﺍﻡ،ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯾﻢ . . .

 

برچسب ها :

ﺣﺲ ﻗﺸﻨﮕﯿﻪ ﯾﮑﯽ ﻧﮕﺮﺍﻧﺖ ﺑﺎﺷﻪ،

 

ﺣﺲ ﻗﺸﻨﮕﯿﻪ
ﯾﮑﯽ ﻧﮕﺮﺍﻧﺖ ﺑﺎﺷﻪ،
ﯾﮑﯽ ﺑﺘﺮﺳﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﺑﺪﻩ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﺖ ﻧﮑﻨﻪ،
ﺣﺲ ﻗﺸﻨﮕﯿﻪ …
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯﺵ ﺟﺪﺍ ﻣﯿﺸﯽ:ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺑﺪﻩ
ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻟﻢ ﺭﺳﯿﺪ؟
ﻗﺸﻨﮕﻪ: ﯾﻬﻮ ﺑﻐﻠﺖ ﮐﻨﻪ،
ﯾﻬﻮ . . . ﺗﻮ ﯼ ﺟﻤﻊ .. ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﮕﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ،
ﺑﮕﻪ ﮐﻪ ﺣﻮﺍﺳﻢ ﺑﻬﺖ ﻫﺴﺖ.
ﺣﺲ ﻗﺸﻨﮕﯿﻪ ﺍﺯﺕ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻪ،ﻭﻗﺘﯽ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ …
ﺁﺭﻩ …
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ!!!

 

==>> مشاهده ﺣﺲ ﻗﺸﻨﮕﯿﻪ ﯾﮑﯽ ﻧﮕﺮﺍﻧﺖ ﺑﺎﺷﻪ، . . .

 

برچسب ها :


محصولات


امشب دیوانگیم بالا زده..

 

امشب
دیوانگیم بالا زده..
نه سکوت نه موسیقی..
نه هیچ چیز و هیچ چیز دیگر…
این دیوانگی را تسکین نمیدهد.. جز عطر تنت لعنتی…

 

==>> مشاهده امشب دیوانگیم بالا زده.. . . .

 

برچسب ها :

دانلود آهنگ جدید علی بابا به نام بعد از تو


محصولاتصفحه 1 از 212