شهریور, ۱۳۹۴ | دانلود موزیک ویدئو،فیلم و آهنگ


تبلیغات


(آقاعلی ابن موسی الرضا(ع))

دربهاران پرزگل صحراشد و دشت ودمـن

                نرگس و سوسن  زاطلس پیرهن کردن  بِتَن

 موسم شادی وعیدعارفان است جانِ جان

               سر برون آورده  از دامـان  نجمـه ­یاسمـن

 مقدمش  بادا مبارک  بر شما  ای  مؤمنین

                لاله  در رقص  وبلب دارد  تبسم نستــرن

  قبله  هفتم  امام  هشتمین  سلـطان  دین

              سرزده  خورشید تابان برزمین درهر زمـن

  بر شما بادا مبارک مقدم شمس الشمـوس

             شد هــویدا باردیگر درسریر و  نه چمــن

 چهره نورانیت موسی ابن جعفرع)دیدوگفت

              مرحبا  صـد مرحبا  بنمـود آغاز سخـــن

 حسن توبهترزیوسف خلق تو خلق  رسول

               روی تو گل  بوی  تو گل  ای گل سروسمـن

ای شمیم  روی تو بوی  بهشـت جـاودان

                مظهر  علم  خداونـدی، تو در  هر انجمــن

سرافرازان  ازارادت  سربپایت  می نهـند

                 عارف وعامی جوان وپیر و کودک مرد و  زن

خـاک ایران با وجود تو  بود  خلد  بریـن

                  ازطفیل مقدم تو سر بلند  است   این وطـن

گـرشود مقبول درگـاه تو  اشعار (شبـر)

                  میکند تن  را رها تا که  نخواهد پیرهـــن

                     (سیدحسن حوائجی)

 

==>> مشاهده (آقاعلی ابن موسی الرضا(ع)) . . .

 

برچسب ها :


محصولات