تیر, ۱۳۹۴ | دانلود موزیک ویدئو،فیلم و آهنگ


تبلیغات


یا هو

میرسـد   بـوی  گلاب  و گــل  بـرای  دوستــان

نـوگـلـی از باغ زهـرا(س) با وَلای دوسـتان

میدود   ابــر  بـهـاری  بـا  نسیــم   صبـحــدم

بلبل­ای ن­نغمـه­ سـرایـد ­از بـرای دوستــان

در ­ مصائب   ­صبر  ­او­   سرمشـق  هر ­برنا  و  پیـ

صلـح او باشـد  امیـد  رهگشای  دوستـان

زاده  زهـــرا (س)  بُـوَد  پـور  امیــر  المـؤمنیـن

مظـهـر اسـرار یـزدان ­رهنمای دوستـان

صبـر  او  تصویر  حــق  در  دفتـر  دیـن   خـدا 

آنکه­ شد­تسلیـم­،جان­ کـرد ه­فـدای دوستـان

ما  کنیم  جانرا  فدای  قبـر بی  شمــع و  چـراغ 

  این بـود از حـرمـت  بی انتـهای دوستـان

نام­ نیکویش­ حسن(س)­حُسنش ­حسن(س)­خویش­ حسن(س)

صبر­او­تسـکـین­ درد­اسـت­ و­دوای دوستـان 

یـا محمد(ص)این حسن(ع)،ریحانه و  دردانــه اس

مخزن جـود­ و ­کـرم­ شد در­سـرای دوستـان

پشت  دیوار   بقیـع  بر  سـر  زند  شیـعـه  همـی

 شـد  بلنـد ­عجـل ظهورک  بانوای ­دوستـان

عارض سرخـش دهد ، سرخـی بـه لاله در چمـن

 باب­ رحمت­ مجتبی(ع)­مشـکل­ گشای دوستـان

گوشـوار  عـرش  اعــلاء  هسـت  ­ایـن  دُر­ گران

 می کند سر خـم زحکمـت او بپای دوستـان

عاشقـان   روی   او   خواهنـد  فیـض  از  کوی  او

 از وجودش  دوست  میگیرد صفای دوستـان

حلــم   او   حلـم   علی(ع)  ، ز امـر خداونـد  جـلی

می کِشد پور علی(ع) ، جور و جفای دوستـان  

ای  فلـک  آخـر  چرا  کـردی ، چنین  غوغــا بپـا

تیر باران جسم او شـد  از خطای دوستـان

ای خدا  جان  شبیـر  و  شبـر  و   دخـت  نبــی(ص)

 کن شهادت  قسـمت ما بر بقای دوستـان

در  بقیع صحن و سرایـی  نیست  یارب  نصرتــی

میرسد بر نـه  فلـک نالـه زِنـای دوستـان

این بـود  از  فیض  بی پایان  تو فیـاض بخــش

شاد در  شادی و  غمگین  در عزای دوستان

دارد   امید  این  شبـر  توفیق  ،  یابـد  در  بقیــع   

با  عزیزان  از  خدا خواهد  شفـای دوستـان     

                        سیّد حسن حوائجی شبر همدانی

 

==>> مشاهده یا هو . . .

 

برچسب ها :


محصولات