آبان, ۱۳۹۲ | دانلود موزیک ویدئو،فیلم و آهنگ


تبلیغات


نیایش

خدایا! موهبتهای فراوانی به من بخشیده ای

و از خطاهای بسیارم در گذشته ای ‌،

پس متبرکم کن تا بیاموزم ،

ببخشم و در گذرم ،

و قلبم هیچ نفرتی را در خود نگه ندارد.

******************************* 

خدایا! در هر نفس تو را شکر می گذارم ،

تو را ستایش می کنم و به تو عشق می ورزم .

تو مرا یاری می رسانی ،

تا دیوارهای زندان خودساخته ام را فرو ریزم

و از همۀ بندها رها شوم.

************************* 

خدایا! مرا متبرک گردان تا چون

گلها که به خورشید رو می کنند ،

پیوسته به تو رو کنم .

باشد که گلی شوم در باغچۀ  تو ،

و عطر من شادی کوچکی به زندگی کسانی که از شادی محرومند ، ببخشد .

 

==>> مشاهده نیایش . . .

 

برچسب ها :


محصولات