به عشق تو … | دانلود موزیک ویدئو،فیلم و آهنگ


تبلیغات


به عشق تو …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تو را دوست دارم

من عشق را در تو
                  تو را در دل
                      دل را در موقع تپیدن
                          و تپیدن را به خاطر تو دوست دارم
من غم را در سکوت
            سکوت را در شب
                   شب را در بستر
          و بستر را برای اندیشیدن به تو دوست دارم
من بهار را به خاطر شکوفه هایش
               زندگی را به خاطر زیبایی اش
                  و زیبایی اش را به خاطر تو دوست دارم 
من دنیا را به خاطر خدایش
خدایی که تو را خلق کرد دوست دارم
 

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.