دوران محافظه کاری در خصوص هاشمی به پایان رسیده است | دانلود موزیک ویدئو،فیلم و آهنگ


تبلیغات


دوران محافظه کاری در خصوص هاشمی به پایان رسیده است

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به گزارش «نسیم آنلاین»، پیام فضلی نژاد در دیدار نوروزی با سردبیران نشریات دانشجویی اظهار داشت: آقای هاشمی از منظر روان شناسی سیاسی یک "فئودال" است و این تحلیل نه تنها از بررسی زندگی شخصی ایشان از دوره طفولیت تا امروز، بلکه از لابه لای صفحات کتاب خاطرات وی نیز به دست می آید که مشروح آن را در مستندی که به زودی پخش می شود، توضیح داده ام. ایشان بر مبنای همین روحیه و رویه فئودالی به ساخت قدرت نگاه میکند و آنچه در نگاه وی اصالت دارد، صرفا قبضه کردن قدرت است، نه ابزار و روش آن. بنابراین، طبیعی است که یک سیاستمدار فئودال منفعت گرا، روزی چپ باشد و روزی راست، روزی مصلحت گرا باشد و روزی آرمان گرا، چون در نگاه او قدرت است که مشروعیت و حتی مقبولیت می آورد، نه اینکه مشروعیت و مقبولیت منشاء قدرت باشد.


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.