تنهایی… | دانلود موزیک ویدئو،فیلم و آهنگ


تبلیغات


تنهایی…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**عقــــــربه های ساعت دیوار اتاقـــــــم...
واژگــــــــون می چرخــــــــند...
هوایــــــ اتاقم بوی تمنـــــــــا میدهد...
در لبـــــ پنجره هایشـــــ...
تنهاییـــــــــ روییـــــــــده...
و گلدانهـــــــای لب پنجره هركــــــــدام...
سوگواریــــــــ نهیبی به پا كــــــــــرده اند...
این روزهایــــــم عجیبـــــــ به تظاهــــــــر میگذرد...
من تظاهـــــــری با دلی غمناكـــــــ نقش لبخندی بهــــــ لب دارمـــــ...
و اتاق خلوتــــــــم تظـــــــــاهری...
گواهیــــــــ میدهد...
حال من خوبـــــــ خوبــــــ است...**
..
نوشتهــــــــ از:لنگـــــــر تسكیــــــــن

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.