خسته ام … | دانلود موزیک ویدئو،فیلم و آهنگ


تبلیغات


خسته ام …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¤خسته ام...
از اینكه هر روز مهربانتر میشوم...خوبتر میشوم...
اما...
بیشتر نارو میخورم...بیشتر زجر میكشم...بیشتر قضاوت میشوم...
.....
من بدیها را فراموش میكنم...زود كینه ها از دلم زدوده میشوند...
اما...با این حال...
بیشتر در حقم بدی میشود...بیشتر مردم سعی میكنند در دلم كینه بكارند...
.....
این یك حقیقت است...دوست من...
تا بهتر باشی...تا خاكی تر باشی...
بیشتر ضربه میخوری...زودتر آسفالتت میكنند و از رویت رد میشوند...
.....
تا قلبت صاف تر باشد...دهنت را زودتر...
و احساست را بیشتر...صاف میكنند و سهمگین ضربه میزنند...
.....
امشب كه مینویسم...درد دلم تازه شده...هر روز...كه نه...
هر ساعت...هر دقیقه...هر لحظه من قضاوت میشوم...
هر لحظه این مردم...بر دل ساده ام...خنجر فرو میكنند...
هر لحظه من...بیشتر میرنجم...
.....
آنقدر دلم گرفته...از آدمهایی كه بی محابا...
حرمت ها را زیر پا میگذارند...
آسان دلهای ساده و بی تاوان را می شكنند...
و راحت از گناهی...از كاری كه انجام داده اند...سر باز میزنند...
.....
چقدر دلگیرم...چقدر دلگیرم...
خواهر من...برادر من...
وقتی درد داری...آنرا بر سر من بی تاوان خالی مكن...
وقتی دلت از جای دیگر...
از یكی دیگر گرفته...
دق دلی ات را بر روی من نریز...
.....
حرمت ها را نگهدارید...
وقتی لال میشوم...
وقتی حرفی نمیزنم...
وقتی زبان به گله و شكوه نمی گشایم...
از نادانی ام نیست...
فقط دارم جان میدهم...برای اینكه...
حرمت ها را نگهدارم...
.....
اینجا مجاری است...
اما دلمان كه مجازی نیست...می شكند...
پس هشدارم به همه...با خودم...
حواسمان به تایپ كردنمان...
حرف زدنمان...
باشد...
كه مبادا...
حلالیت در پی حرفمان نیابیم...
موفق باشید...

نوشته از:لنگر تسكین

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.