همه مشکلات “رسانه ملی” در سال جدید | دانلود موزیک ویدئو،فیلم و آهنگ


تبلیغات


همه مشکلات “رسانه ملی” در سال جدید

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

گروه فرهنگی «نسیم آنلاین»- اولین سالی که محمد سرافراز مدیر جدید رسانه ملی به طور کامل در سازمان مستقر شده بود مواجه بود با انبوهی از گرفتاریهای اقتصادی که به دلیل عدم افزایش بودجه سالانه محسوس این ارگان پدید آمده بود.

 واقعیت اینجا بود که رسانه ملی طی سالیان و به دلیل مدیریتهایی که توسعه کمّی آن را بدون توجه بر ارتقای زیرساختهای کیفی می خواستند رشد کرده و بزرگ شده بود و بر همین اساس مرتب آبشخور مالی آن بیشتر شده بود تا جایی که در سالهای اخیر دیگر دولت هم زیربار افزایش بودجه این سازمان آن طور که مدیرانش می خواستند نرفت و این شد که مدیران جدید هم در وضعیتی قرار گرفتند که جز "بحرانی" نمی توان نام دیگری بر آن نهاد.محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.