مولودیه حضرت محمد  (ص) وامام صادق(ع) | دانلود موزیک ویدئو،فیلم و آهنگ


تبلیغات


مولودیه حضرت محمد  (ص) وامام صادق(ع)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


تبریک
اختــری شد جلوه گر از دامن بنــت وهب
نــور افشــانی کـــند در شام ظلمـــانی شب
مفتـــخر شــد آمنه در هفــده مــاه ربیع
فــخر، عبـــدلله نمود بر نه ســرادق بــا ادب
نــوگلی آمد وجــود و شُهره شـــهر وجود
زین ولادت اهل دل خندان، شیطان در غضب
نام نامیش محمـد(ص) ســرور اهـل یقیـن
وارثـــی بـــر انــبیاءُ واقــــف اســــرار ربّ
صف  بصف کروبیان و کف به کف افلاکیان 
نغمه خوان اهل زمیـن با شادی و شور و طرب
به به از این اختر هفت آسمان و ملـک دین
رهـــنمای عالِمِیْن گردیــده با صــد تاب وتب
شد مصادف مولود صادق (ع)،با ختمی مئاب
از پــدر هم از پسـر داریم ما شـــادی طلـب
طاق کسری شد دو نیم جمله بت ها واژگون
کن (شبر) تــو افتخار داری تو هــم از او نسب


سید حسن حوائجی
(شبر همدانی)


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.