چهل منزل | دانلود موزیک ویدئو،فیلم و آهنگ


تبلیغات


چهل منزل

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

چهل منـزل سـر شـاه شـهـیـدان
چهل مـنـزل بـه هـمـراه عـزیـزان
چهل منزل به نـوک نـی نمـایـان
رود مـنـزل بـه مـنـزل بـا یتیمان
چهل منـزل کنـد زیـنـب(س) نـظـاره
چـهـل مـنـزل زدن سـاز و نـقـاره
چهل منـزل کنـد اشـتـر سـواری
عــزیــز  فاطـمـه(س) بـا  آه و زاری
چهل منزل بـروی اشتـری لـخـت 
چهل منـزل بـه بابایش نظـر دُخت
چهل منزل درآن گرمـای سـوزان
نمـود طـی طـریـق او در بـیـابـان
رسـیـدن کـربـلا بـا آه و افـغـان
رسیده زیـنـبـش نـالان و گـریـان
رسیـدن بـر گـلـستـان حسیـنـی(ع
بگفتـا یـا حسیـن(ع) جـان نـور عینی
بگفـتـا وا حـسیـنـم(ع)واحـسـیـنـم(ع) 
غریـبـم نـور عـیـنـم نـور عـیـنـم
 بغل وا کن که زینب(س) دل غمین است
         چهل روزِ سـرش بـر آستیـن است 
حسینـم(ع) کشته شد ای وای بر مـن
غریبـم کشتـه شـد ای وای بر مـن
فلک اینجا گریبان چـاک می کرد
    شبر زین غصه بر سر خاک می کرد
الـهـی عـاشـقـم عـاشقـتـرم کـن 
بسوزان زیـن غـم و خاکسترم کن
سیّد حسن حوائجی
                                                          (شبر همدانی)


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.