فضاسازی اتاق کودک بار کاردستی اعضای فعال | دانلود موزیک ویدئو،فیلم و آهنگ


تبلیغات


فضاسازی اتاق کودک بار کاردستی اعضای فعال

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نظرخواهی از خود کودکان برای آماده سازی محیط مخصوص خودشان آثار تربیتی بسیاری خواهد داشت. از جمله ایجاد حس اعتماد به نفس، آموزش مشورت گرفتن از دیگران، اهمیت احترام به نظرات دیگران و... 

فراتر از نظر خواهی اگر خود کودکان را در آماده سازی محیط مخصوص خودشان شریک سازیم قطعا به ماندگاری خاطرات خوش حضور در کتابخانه کمک شایانی خواهد شد.


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.