چشم چشمه خورشید | دانلود موزیک ویدئو،فیلم و آهنگ


تبلیغات


چشم چشمه خورشید

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

« زائران درگهت را بر در خلد برین
  میدهند آواز طبتم فدخلوها خالدین »
 
منیکه روز و شب هر دم ترا کنم تمجید
  خوشم زآمدنت ای عزیز مصر امیّد
 
کنار جوی نشستم بعشق حضرت دوست
  دمید صبح سعادت چو قامتت را دید

بگفتمش که رضا قبله گاه عرفان است
امام هشتم و احمد ورا نمود تأیید
 
تو نور چشم بتولی و قبله هفتم
  تو  نوگلی زگلستان و گلشن توحید
 
قسم بخاک خراسان که راه خلد برین
  زکوی او بود و نور حق زآن تابید
 
طبیب درد و حکیم و دوا توئی جانا
  امید ما و  منی چشم چشمه خورشید
 
قسم بجان جهان و جهان جان ای دوست
  نگاه کوی تو بهتر بود ز صد ناهید
 
نما ترحمی یا ربّ، از ره اخلاص
  شود؟ بار دگر یک گلی زرویش چید 

تو چلچراغ وجودی بکشور ایران
  (شبر) زخاک سرکوی تو شفا طلبید
 

سیّد حسن حوائجی 
    شبر همدانی 


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.