نشست کتابخوان هفته عفاف و حجاب | دانلود موزیک ویدئو،فیلم و آهنگ


تبلیغات


نشست کتابخوان هفته عفاف و حجاب

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به مناسبت هفته عفاف و حجاب:

نشست کتابخوانی با محوریت کتاب "مسئله ی حجاب: شهید  مطهری" برگزار گردید.

در این نشست به بررسی برخی از سرفصلهای این کتاب از  فلسفه ی حجاب، حجاب و اصل آزادی پرداخته شد. و ذیل مباحث این دو سرفصل به طرح شماری از علل نگاه تنگ نظرانه و بدبینانه به حجاب برتر(چادر) اشاره شد و نیز  بررسی راهکارهای رفع این نگاههای غلط در ذهن عموم مردم مورد بحث قرار گرفت.

بخش هایی از این کتاب:

"حجاب واصل آزادی
ایرادگیری که بر حجاب گرفته اند این است که موجب سلب حق آزادی که یک حق طبیعی بشری است می گردد ونوعی توهین به حیثیت انسانی زن به شمار می رود.
پاسخ یک بار دیگر لازم است تذکر دهیم که فرق است بین زندانی کردن زن در خانه بین موظف داشتن او به اینکه وقتی می خواهد با مرد بیگانه مواجه شود پوشیده باشد.در اسلام محبوس ساختن واسیر کردن زن وجود ندارد .حجاب در اسلام یک وظیفه ای است بر عهده زن نهاده شده که در معاشرت وبرخورد با مرد باید کیفیت خاصی را در لباس پوشیدن مراعات کند.این وظیفه نه از ناحیه مرد براو تحمیل شده است ونه چیزی است که باحیثیت وکرامت او منافات داشته باشد ویا تجاوز به حقوق طبیعی او که خداوند برایش خلق کرده است محسوب شود.
اگر رعایت پاره ای موانع اجتماعی زن یا مرد را مقید سازد که در معاشرت روش خاصی را اتخاذ کنند وطوری راه بروند که آرایش دیگران را بر هم نزنند وتعادل اخلاقی را از بین نبرند چنین مطلبی را در زندانی کردن یا بردگی نمی توان نامید وآن را منافی حیثیت انسانی واصل آزادی فرد نمی توان دانست.پوشیده بودن زن در همان حدودی که اسلام تعیین کرده است،موجب کرامت واحترام بیشتر او است.زیرا او را از تعرض افراد جلف وفاقد اخلاق معصون می دارد


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.