فردا… | دانلود موزیک ویدئو،فیلم و آهنگ


تبلیغات


فردا…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ساختن واژه ای به نام «فردا»

بزرگترین اشتباه انسان بود،

تا زمانی که کودک بی سوادی بودیم

و با این واژه آشنایی نداشتیم ،خوب زندگی میکردیم.

تمامی احساساتمان ،غم و شادیمان و هرچه داشتیم

را همین امروز خرج میکردیم.

انگار فهمیده تر بودیم، چون همیشه میترسیدیم شاید فردا نباشد.

از وقتی «فردا » را یاد گرفتیم،همه چیز را گذاشتیم برای فردا.

از داشته های امروز لذت نبردیم

و گذاشتیم برای روز مبادا...

شاید باید اینگونه «فردا» را معنی کنیم....

«فردا»روزیست که داشته های امروزت را نداری.

پس امروز را زندگی کن.

فردا حقیقت ندارد.

 


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.