تو را دوست دارم نگاهت را ، کلامت را و آغوش مهربانت را | دانلود موزیک ویدئو،فیلم و آهنگ


تبلیغات


تو را دوست دارم نگاهت را ، کلامت را و آغوش مهربانت را

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

تو را دوست دارم نگاهت را ، کلامت را و آغوش مهربانت را تو را دوست دارم به اندازه تمام رنگهاي زيباي دنيا نه کم است به اندازه تمام زيباييهاي دنيا نه باز هم کم است تو را به اندازه تمام دنيا دوست دارم
من تو را در تک تک ذرات وجودم لمس کردم در هر نفسم عطرت را حس کردم و با هر ضربان قلبم عاشقانه تو را زندگي کردم ديگر در پس کوچه ها خاطراتت جستويم نکن ، مرا نخواهي يافت
که من در تو محو شدم و چه درآميختن زيبايي
 
 
 

 


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.