از عاقبتی که باید ترسید | دانلود موزیک ویدئو،فیلم و آهنگ


تبلیغات


از عاقبتی که باید ترسید

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‍ آیت الله حق شناس می فرمود:

از شنیدن این آیه ی سوره ی تبارک، مو به بدن انسان راست می شود که می فرماید: "کلما القی فیها فوج سالهم خزنتها الم یاتکم نذیر". همین طور می ریزند درون آتش و آنها هم جزع و فزع می کنند.

سوال می شود که آیا یک کسی نیامد که شما را از این روز برحذر بدارد؟ "قالوا بلی قد جائنا نذیر فکذبنا". نذیر آمد؛ ولی ما تکذیب کردیم. گفتیم: این آخوندها دروغ می گویند! راه اینطور نیست! "

و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر". کاشکی ما در آنچه که می شنیدیم و از راه گوش به ما می رسید، قدری تامل و تعقل می کردیم. اگر این چنین بودیم؛ از اصحاب سعیر (جهنم) نبودیم.


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.