گل و بلبل | دانلود موزیک ویدئو،فیلم و آهنگ


تبلیغات


گل و بلبل

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


از خاطرهء زینب هرگز نرود آن شب.
گل در  بغل   بلبل،   بلبل بغل   زینب.
ناظر بگل و بلبل  زینب بدو چشم  تر.
بلبل بغزل  خوانی  از ظلم عدو باسر.
کی کرده  جدا آخر  سر از  بدنت  بابا.
کی کرده مرا بابا ویرانه  نشین  اینجا.
خواهم ز خدا   بابا اثبات کند  حق  را.
برما چه گذشت بابا در این سفر ای بابا.
گویم بتو من بابا بر عمه چِسان بگذشت.
هم کوفه وهم در شام با آه فغان بگذشت.
وای من و وای من  از غصه و تاب  و تب.
بر چوبه محمل  داد گل بوسه  بسر زینب.
پر   آبله   پای   من    بابا  ز  کجا    گویم.
وای  من و  وای  من  بابا  ز  کجا    گویم.
محزون ‌ ز  فراق  تو   رنجور   مرا شد تن.
بودم  بغل   عمه   در    کنج    خرابه  من.
وای   من و  وای  من  بابا  چه بگویم من.
رنج    سفر است  برتن  بابا چه بگویم من.
وای من و وای من  زینب چو بدید  آنحال.
گل  یک طرف و بلبل افتاده  زقیل  و قال.
وای  من و  وای   من   بلبل  ز نفس افتاد.
از بسکه غزل خواند او در کنج قفس افتاد.
وای من و  وای  من    آمد  چه  سر   زینب.
بس کن شبر این قصه روزم تو نمودی شب.
سید حسن حوائجی
شبر همدانی


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.